Bize Ulaşın
Yetişkin Psikoterapisi - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Yetişkin Psikoterapisi - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Yetişkin Psikoterapisi

Yetişkin Psikoterapisi - akrapsikoloji.com
Yetişkin Psikoterapi

Yetişkin Psikoterapi

Psikoloji alanında terapi uygulamaları, temel alındıkları kurama dayalı olarak uygulanan, danışan ve psikoterapistin dinamik katılımı ile devam eden bir süreçtir. Yetişkin psikoterapi, danışanın isteği doğrultusunda şekillenir. Psikoloğa başvuran kişi, hayatında sorun olduğunu düşündüğü konu ya da davranışlarla, baş etmekte zorlandığı duygu durum ve düşüncelerinden haberdardır. Farkında ancak yönetemediği, üstesinden gelemediği duygu ve düşünceleri terapistle paylaşır.

Sorun alanı, nedenleri, hayata yansımaları, gelecek yapılandırması gibi içeriklerle aktif değişim gösterebilen bir terapi süreci başlatılır. Terapi türleri arasında en sık bilişsel davranışçı terapisi kullanılmakla beraber her kuram kendi danışanı ile buluşur. Profesyonel bir psikoterapist tüm tekniklere hâkim, tek ya da birden fazla terapisi çeşidini takılmayarak kişinin ihtiyacı olan en uygun süreci planlar.

Yetişkin Psikoterapi

Yetişkin Terapinin Destek Alanları

Yetişkin bir birey hayatının her alnında dengeyi sağlama, üstesinden gelme, farkında olma, duygularını kontrol edebilme ve yönetebilme, öz saygı, kimlik çözümlemesi, kendi ile barışık olma hali gibi birçok olumlu kişilik özelliğine sahip ya da bu ve benzeri konulardaki eksikliklerini tamamlayacak, gelişimini sağlayacak zihin haritası oluşturma becerisi kazanmış olmalıdır. Her birey kendi çıkmazları olan ve bazen ruhsal hastalık boyutuna ulaşabilecek durumları yaşamı boyunca deneyimler.

Yetişkin terapinin öncelikli destek amacı, bireyin kendi kendine başa çıkma becerisini geliştirmek üzerinedir. Erken çocukluk dönemi sorunlarının yetişkin hayata yansımasından, fobi ve takıntılara, iş ve özel hayatın iletişim ve motivasyon sorunlarına, yeme-uyku bozuklukları, patik atak, duygu kontrolü, travma, sosyal kaygı, iletişim becerileri geliştirme, öz güven gelişimi gibi psikolojiye ait her alanda yetişkin psikoterapi uygulaması yapılabilir.

Terapi Çeşitleri

Bireysel yetişkin terapi için en çok uygulanan yöntem bilişsel davranışçı modeldir. Bunun yanı sıra, şema terapi, sanat terapisi, çözüm odaklı terapi, EMDR ve psikanalitik terapi gibi farklı kuramlar başlı başına ya da etkileşimli olarak çalışılabilir. Yetişkin psikoterapi özelinde sabitlenmiş bir metot olmamakla birlikte, terapiler her danışan için farklılık gösterir.

Yetişkin Psikoterapi için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Psikoterapistin etkileşimsel ve dinamik yürüttüğü süreç sonunda beklenti, ortaya konan gerçekçi hedeflere ulaşılmış, bilişsel davranışların değiştirilmiş ve kişinin stres başta olmak üzere duygu durumları ile baş etme, olaylara karşı olumlu bakış açısı geliştirme gibi özellikleri kazanmış ya da geliştirmiş olmasıdır.

Yetişkin Terapi Yol Haritası

Yetişkin psikoterapi grup ve bireysel olarak uygulanabilir. Genel olarak bireysel yetişkin terapilerde danışanın özelinde sorun tespiti, amaç ve beklentiler, gerçekçi hedefler oluşturma şeklinde ilerleyecek bir yol izlenir. Grup ya da çift terapileri içinde kişiler problem tanımlaması için önce tek tek sonra birlikte görüşmelere dahil edilir. İlk seans çoğunlukla çift seans olarak problemi tanımlama ve danışanı anlama, tanışma olarak geçer.

Daha sonra ki seans sıklığı ve süreleri danışanın tümüyle bireysel ihtiyacına ve psikoterapistin çalışma alanına göre belirlenir. Akra Psikoloji olarak yetişkin terapi alanında profesyonel desteği danışanlarımıza memnuniyetle vermekteyiz. Saha deneyimli ve yetkin kadromuz, psikoterapinin her alanında başarı ile çalışmaktadır.