Bize Ulaşın
Transaksiyonel Analiz Terapisi - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Transaksiyonel Analiz Terapisi - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Transaksiyonel Analiz Terapisi

  • Anasayfa
  • Transaksiyonel Analiz Terapisi
Transaksiyonel Analiz Terapisi - akrapsikoloji.com
Transaksiyonel Analiz Terapisi

Transaksiyonel Analiz Terapisi

Transaksiyonel analiz terapisi ilk olarak Eric Berne tarafından geliştirildi. Bir kişilik teorisi olarak ortaya çıkmıştır. Bu teoreme göre, üç ego durumu vardır. Bunlar; çocuk, ebeveyn ve yetişkin şeklindedir. Bu terapi, ilişkiler ile iletişim problemlerinin çözümlenmesine yardımcı olur. Bu analiz terapisi yaklaşımında kabul iletileri, zamanın yapılandırılması, yaşam pozisyonları gibi yaşamı kolaylaştıran kavramların danışan kişilere tanıtılması gerçekleştirilir.

Bu terapi yöntemi ilk olarak Eric Berne tarafından geliştirilmiştir. Bu teori ilk olarak psikoanalizin geliştirilmesi amacı ile ortaya atılmıştır. Eric Berne yaşamış olduğu bir takım olumsuz deneyimlerin ardından kendi kuramını ortaya çıkarmak istemesiyle Transaksiyonel analiz terapisi son halini almıştır.

Transaksiyonel Analiz Kuramı Nedir?

Transaksiyonel Analiz Kuramı Nedir?

Transaksiyonel analiz kuramı, TA terapisinin anlaşılabilmesi açısından bilinmesi gereken bir konudur. Bu kurama göre bireylerde üç tane aktif ego durumu bulunur. Bu egolar, bireylerin kişilikleri ile bağlantılıdır. Bu üç ego durumu; yetişkin, çocuk ve ebeveyn olarak belirlenmiştir. Kişiler yaşamaları boyunca bu üç ego durumuna bağlı olarak düşünür, hisseder ve bu ego durumlarına göre hareket ederler.

Transaksiyonel analiz kuramına göre; insanlar çocuklarından itibaren yaşam senaryosu yazar. Hayatlarını bu senaryoya göre hareket ettirirler ve bu senaryoya göre beraber rol alacakları kişiler ile arkadaş olurlar. Eric Berne’e göre kişiler yaşam senaryolarını belirlerken 3 temel önermede bulunur. Bunlar şu şekildedir;

  • İnsanlar her zaman iyidir ve her konuda yeterlidir.
  • Bireyler kendi yaşam senaryolarını oluştururken kendileri karar alabilir ve kararlarını kendi istekleri doğrultusunda değiştirebilir.
  • Bireylerin her birinin belli bir düşünme kapasitesi bulunur.
Ebeveyn Ego Durumu Nedir?

Ebeveyn ego durumu, kişilerin büyürken etraflarında görerek kendilerine rol model seçtikleri kişilerin duygu, düşünce, davranışlarını içselleştirmesi ve benimsemesi neticesinde ortaya çıkar. Kişilerin rol model aldıklarını kişilerin hangi duygu, düşünce ve davranışlarını içselleştireceği tamamen kendi bilinçaltlarına bağlıdır. Kişilerin yaptıkları bu seçimler bilinçli bir şekilde yapılmaz.

Transaksiyonel Analiz Terapisi için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Yetişkin Ego Durumu Nedir?

Bu ego durumuna göre, kişilerin mantıklı düşündükleri, sağduyulu ve planlı olarak hareket ettikleri, sorunların daha mantık çerçevesinde çözüldüğü halleridir. Bu ego durumunda kişiler çok daha disiplinlidir. Bunun yanında gördüklerini sorgulayan, anlamaya çalışan ve eleştiren bir kişilik yapısına bürünürler.

Yetişkin ego durumunda çevrede bulunanların etkilerinden çok kişilerin yaşadıkları ve yaşananlardan ders çıkardıkları durumlar söz konusudur.

Çocuk Ego Durumu Nedir?

Bu ego durumuna göre yetişkin bireyler 0-7 yaş aralığında sergilemiş oldukları davranışları sergiler. Bu davranışlar kişilerin çocukluk döneminde sergilemiş oldukları davranışlar ile benzerdir. Sorumlulukları önemsemez ve canlarının istediği gibi davranırlar.

Transaksiyonel analiz terapisi, birbirleri ile ilişkide olan dört adet terapi kavram için kullanılmaktadır. Bu terapiler;

  • Yapısal analiz
  • Yazgı Analiz
  • Transaksiyonel Analiz
  • Yargı Analiz şeklindedir.

Transaksiyonel analizde amaç, kişilerin kendi özerkliklerini kazanması ve bunun sonucunda yetişkin benlik durumlarının geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Akra Psikoloji olarak sizlere transaksiyonel analiz terapisi konusunda yardımcı oluyoruz.