Bize Ulaşın
Sistemik Aile Terapisi - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Sistemik Aile Terapisi - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Sistemik Aile Terapisi

Sistemik Aile Terapisi - akrapsikoloji.com
Sistemik Aile Terapisi

Sistemik Aile Terapisi

Sistemik aile terapisi temelinde bireyi değil bireyin ailesini baz alır. Bireyin yaşadığı problem ya da problemlerin kökeninin ailesel döngüden kaynaklandığını savunan kuram bireyi diğer aile bireyleri ve bağlantıları bir ele alır. Aile dizilimi ve ilişki bağları, atalardan genetik aktarım yoluyla döngüselliğin, mevcut problemlerin nedeni olabileceği üzerinden çalışma yapılır. İngiliz Gregory Bateson’ un 1950 yıllarında geliştirdiği kuram günümüz psikoterapi uygulamalarında da aktif olarak kullanılır ve başarı sonuçlar alınır.

Toplumun en küçük ve temel birimi olan aile içinde ki ilişki bağları ve davranış biçimleri bireylerin bir ömür üzerlerinde taşıyacakları olumsuz yargı, duygu ve davranışlara zemin hazırlayabildiği gibi nesillere aktarılarak döngü halinde işlev kazanmasına neden olabilir. Bireyler yaşadıkları sorunların ya da hayata karşı bakış açılarının sadece kendilerinden ya da bazı farkında oldukları olaylardan ileri geldiğini düşünebilir. Terapilerde aile dizilimi ve ilişkileri ele alınarak problemin çok daha farklı ve bazen bireyden bağımsız nedenlerinin fark edilmesi ve danışanın çözüm yolunda cesaretlendirilerek bakış açısını değiştirmesi yolunda süreç yürütülür.

Kuram Öngörü ve Amaçları

Kuram Öngörü ve Amaçları

Psikolojik terapilerin genel amacı kişinin başa çıkma becerilerini ve farkındalığını geliştirmek üzerinedir. Pozitif bir dil, düşünce stili ile kendi ile barışan, sevgiyi ve zayıf yönleri ile kendini kabullenme konusunda cesaretlendirir. Sistemik aile terapisi aynı zamanda danışanın kaynakları kullanılması, oluşturulan güven ortamı ile hem ilişkisel hem de sosyal destek anlamında aile bireylerinin farkındalıklarının arttırılması amaçlanır. Birbiri ile doğru zeminde ve frekansta iletişim kurulması terapinin amaçlarından biridir ve bu problemi çözüme ulaştırır.

Bireysel görüşmeler, grup terapisi, sadece danışanın hayatında önem arz eden aile bireylerle ortak terapi gibi tekil ve çoklu uygulamalar yapılabilir. Bu çalışmaları yaparken ön görülen sistem yapısı, bireyin tek başına yaşadığını düşündüğü problemin aile iletişimi başta olmak üzere temel aile sistemi üzerine yansıması durumudur. Davranışın aileye yansıması olduğu kadar, döngüsel ilişkilerin tezahüründen kaynaklı ailede ki farklı bir davranışın kişinin sorunu hale gelmesi durumu oluşur. Sistem, ailenin tümünü ele alır. Süreç pozitif ve çözüm odaklı bakış açısı ile yürütülür.

Sistemik Aile Terapisi Seans Süre ve Sıklığı

Sistemik aile terapisi süreci birden fazla psikoterapist birlikte yürütebileceği bir çalışmadır. Takım olarak çalışma, cam arkası gözlem, ödev uygulamaları gibi yöntemler danışan özelinde detaylandırılarak terapi sürecine dahil edilebilir. Yaklaşık bir saatlik tek seans süresi, ilk seanslar, ihtiyaç durumları ya da kriz zamanlarında çift seans olarak uygulanabilir.

Sistemik Aile Terapisi için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Seans süre ve sıklığı danışanın ihtiyacına göre terapist tarafından güncel tutulabilecek ve yönetilebilecek bir süreçtir. Genel iyileşme için ön görülen seans sayısı ile minimum 8 olmakla birlikte 20 seansa uzanan bir sürede terapi farklı sıklıklarda uzatılabilir. Akra Psikoloji psikoterapistleri olarak danışanlarımıza sistemik aile terapisi konusunda destek veriyoruz.