Bize Ulaşın
Şema Terapi - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Şema Terapi - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Şema Terapi

Şema Terapi - akrapsikoloji.com
Şema Terapi

Şema Terapi

Psikoloji kadim temel kuramları ve modern yaklaşımları ile bireylerin ruhani yolculuklarına eşlik eden, çözüm ve değişim sürecini keşfetmelerini sağlayan uzman psikologların refakatinde farklı metotlarla uygulanır. Şema terapi, 15 yıllık geçmişi bulanan, kurum sahibi, araştırmacı ve uygulamacıları ile psikoloji uygulamalarında özellikle dirençli grup olarak tabir edilen danışanlara uygulanan ve başarılı sonuçlar elde edilen bir yöntemdir. İsveç menşeili olmasına rağmen dernek oluşumu ile dünyaya yayılmış uluslar arası standartlarda uygulanan bir terapi yöntemidir.

Şema Terapi

Şema Kavramı Psikolojide Nasıl Çalışır?

Şema kavramı çalışma prensibi kişilik bozuklukları ve değişime dirençli danışanları temel alarak geliştirilen bir organizasyondur. Erken dönemi de kapsayan aile, akran ilişkileri içerisinde hatıralardan, duygu ve düşüncelere, yerleşik kanaatlerden biliş ve beden düzeyinde ki algısına kadar geniş bir kapsamda kişinin kendisini ve ilişkilerini kavramsallaştırmasına olanak sağlayan şema çalışmaları üzerinde çalışır.

Şema terapi içerisinde teslim olmak, kaçınmak ve aşırı telafide bulunmak olarak adlandırılan üç temel şema organizasyonu bulunur. Şema hayatta kalma davranışı sergiler, doğruluğunun sorgulanması, çevre ile uyumu, geçerliliğine yönelik sorgular bazı davranışları geliştirmesine sebep olur. Psikodinamik süreç yönetimi bireyin çocukluğundan bu yana gelen hayat akışını değerlendirmeye olanak verir.

Şema Terapi Uygulama Alanları

Şema terapi kişilik bozuklukları, değişime dirençli olma durumları, çocukluk travmaları, bağımlılık, ikili ilişkiler, kronik depresyon, suç işleme eğilimli olma ve yeme bozuklukları gibi alanlarda ve klinik vakalarda uygulanabilir. Kişilerin kendi kendine başa çıkma davranışı geliştirmeleri, yaşanan sorunun patolojik anlamlara sığdırılmadan normalleştirerek bir süreç halinde farkındalık oluşturulduğu sistem, danışanlar üzerinde etkili olumlu sonuçların raporlandığı terapi yöntemleri içerinde kendi alanını oluşturur.

Şema Terapisi için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Şema Terapi Ne Kadar Etkili?

Doğuştan sahip olunan fıtri özellikler ve erken çocukluk dönemi ihtiyaçlarımız doğrultusunda şema gelişimi sağlanır. Kendimizle ilgili olumsuz inançlarımızı kapsayan uyum bozucu şemalar ile danışanın şema organizması içinde yaşanılan olumsuzluklar nasıl başa çıkacağına yönelik sürecini kendi kendine yönetebilmesini sağlamaya yönelik bir yol izlenir. Şema terapi, güncel problemlerin ve geleceğe yöneliş her türlü kaygının nedenini çocuk döneminde yaşanan olaylardan kaynaklı doyurulmamış duygularla ilişkilendirir.

Geçmiş üzerine çalışırken bu günün sorunları ile başa çıkma davranışı geliştiren bir terapidir. Etkinliği, yayınlanan raporlar ile gelişim göstermekte, başarılı sonuçları klinik olarak gözlemlenir. Uluslar arası Şema Terapi Derneği tarafından araştırılıp geliştirilen ve modern psikolojiye kazandırılan yöntem uygulamaları uluslar arası standartlar ile sertifikalandırılmış uzman psikologlar tarafından uygulanır.

Akra Psikoloji uzmanları, psikolojinin hem klasik hem modern terapi yöntemlerini profesyonel şekilde uygulayan psikologları ile danışanlarına hizmet verir. Psikoloji alanının gelişen dinamik yapısı sadece teorik olarak değil saha deneyimleri ile de gerçekleşir. Uzmanlarımız gerekli belgelere akademik olarak sahip olmalarının yanında operasyon deneyimleri geniş yelpazede danışanların ihtiyaçları doğrultusunda verdikleri terapi yöntemleri içinde şema terapi uygulamaları da yer alır.