Bize Ulaşın
Öfke Kontrol Problemi - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Öfke Kontrol Problemi - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Öfke Kontrol Problemi

Öfke Kontrol Problemi - akrapsikoloji.com
image

Öfke Kontrol Problemleri

Her yaş bireyin duygu durumlarını tanımaları ve kontrollü bir şekilde kendi içlerinde yaşamalarının yanı sıra dışa vurulmasın da kontrol dahilinde gerçekleşmesi beklenen sağlıklı bir durumdur. Özellikle negatif duyguların dışa vurulmasında yaşanan aşırılık öfke gibi keskin bir duygu ise hem bireyin kendine hem de çevresine psikolojik ve fiziksel zarar boyutu doğurabilir.

Genel olarak ergen grubuna yönelik adledilse de öfke kontrol problemleri her yaş birey için yaşanılabilen bir durumdur. Öfke duygusu; kronik, pasif, ezici, yargılayıcı, geçici öfke olarak farklı zeminlerde gelişebilir. Her bir öfke tanımının altında yatan farklı olabileceği gibi kontrol altına alınmasına yönelik uygulanacak tedavi şekli de farklılık gösterebilir.

Öfke Kontrol Problemleri Nelerdir?

Öfke Kontrol Problemleri Nelerdir?

Hayatın olumlu ve olumsuz birçok getirisi vardır. Bireyler bu getirilerin özellikle olumsuz olanları ağır bastığı dönemlerde, stresle ve kendini doğru ifade edememe gibi temel insani süreçler içerisinde öfke durumlarında artış gözlenebilir. Öfke durumunu iyi yönetebilmek kadar öfke kontrol problemleri yaşamak da olasıdır ve psikolojik destek almak bu süreçte oldukça önemlidir.

Stres ve gerginliğin üst noktada yaşandığı, nefes alışverişlerde sorun yaşamak, kalp atışında ki hızlanma, kontrolsüz tonda konuşma, bağırma ile kendine ve etrafa karşı şiddet unsurları sergileme davranışı öfke kontrol problemleri olarak özetlenebilir. Bazı durumlarda epilepsi gibi hastalıkların varlıkları, kişilerin istemsiz olarak öfke duygusunu yönetememe durumunu geliştirebilir. Temel sebep ne olursa olsun uygun yöntemler kullanarak öfke kontrolünü sağlar hale gelmek mümkündür.

Öfke Kontrol Bozukluğu Belirtileri

Duygu durumlarını özellikle öfke gibi baskın duygularda kontrol edemeyen bireylerde, biyolojik ve fizyolojik olarak hissedecekleri etkilerin yanı sıra, dışarıdan gözlemlenebilen sözel ya da fiziksel şiddet davranışları gelişmektedir. Genel iletişim problemine eşlik eden sabırsız davranışlar göstermek, bağırmak, kendine, etrafa ya da başka insanlara vurma isteği ve eylemi öfke kontrol problemlerini en üst seviyede yaşayan bireylerde gözlenen özelliklerdir.

Öfke Kontrol Problemleri için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Bu anlarda kişiler kan basınçlarında artış yaşamakta, kalp ritim ve nefes problemleri yaşamaktadır. Bireylerin öfke bozukluğu tipine göre farklı seyirde olabilecek belirtilerin genel olarak stresle ilişkilendirilen ortak noktaları oldukça fazladır.

Öfke kontrol Sorunu Çözümüne İlişkin

Öfke kontrol problemleri yaşayan bireylerin temel çocukluk problemlerinin varlığı, seratonin hormon eksikliği, epilepsi gibi hastalıkların olması ve süreç içerisinde iletişim sorunlarına eşlik eden stres, maddi sorunlar gibi çevresel faktörlerin gelişmesi durumları sıklıkla gözlenmektedir. Psikolojik sorunlar doğru teknikler ve uzman eşliğinde çözümsüz değildir.

Öfke kontrol sorunlarının çözümünde de nefes teknikleri, meditasyon teknikleri gibi bireysel de çalışılabilen teknikler olmak üzere bilişsel yapılandırma teknikleri kullanılmak suretiyle bireylerin öfke kontrollerini sağlaması mümkündür.

Hangi teknikle çalışacak olursa olsun, uzman psikolojik danışmanlık almak ve bu doğrultuda bireysel uygulamaları ihmal etmeden süreci uzmanla birlikte yönetmek başarıya ulaştıracaktır. Akra danışmanlık olarak, öfke kontrol problemi yaşayan danışanlarımıza ilişkin uygun ve profesyonel bilişsel psikoloji uygulamaları ile mutlulukla tamamlanan süreçlere hâkim durumdayız.