Bize Ulaşın
Obsesif Kompulsif Bozukluk - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Obsesif Kompulsif Bozukluk - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk - akrapsikoloji.com
Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesyon sürekli tekrar eden düşünce anlamına gelir. Kompulsiyon ise tekrarlayan karakterize olmuş davranışlar demektir. Obsesif kompulsif bozukluk, bireylerin tekrarlayan düşünceleri ile başa çıkmak için oluşturdukları tekrar davranışlarıdır. Düşüncelerin verdiği rahatsızlıktan kaçınmak için belirli davranışları defaten yapma eğilimi gösteren hastalar genetik olarak ya da çocukluk dönemi travmaları gibi durumlardan kaynaklı OKB eğilimde olabilirler.

Hormon düzeyleri özellikle seratonin ve kişilik yapısı hastalık gelişimi için kaynak olabilme özelliği taşımaktadır. Belirtiler ataklar halinde olabileceği gibi süreye yayılan ve tekrarlayan kişi ritüeli olarak da gözlemlenebilir. Bazı obsesif kompulsif bozuklukların belirli bir süre sonra kaybolduğu gözlense de genel olarak psikolog danışanlığında tedavi yapılarak kalıcı iyileşme sağlanabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Takıntı haline gelen, evham ve endişe durumundan kaçınmak için davranış ritüelleri geliştirmek obsesif kompulsif bozukluk belirtileri arasında yer alır. En bilinen belirtiler; simetri ve temizlik, düzen takıntısı, aşırı kuşku duygusunun getirdiği güvende olma ihtiyacı, hata yapmaktan ya da başkasına zarar vermekten korkma, rezil olmaktan korkma hatta günah olarak addedilen düşüncelerden korkmadır. Bu belirtiler obsesyon yani sürekli tekrarlayan düşüncelerin belirtileridir.

Duruma eşlik eden karakterize kaçınma davranışı olan kompulsiyon belirtileri ile en sık gözlenen haliyle;

  • • Sık el yıkama,
  • • Tokalaşma ya da bir yere çıplak elle dokunmaktan kaçınma,
  • • İşler ve günlük rutinleri sayı ve sıraya göre yapma,
  • • Zamanı planlarken aynı saatte aynı şeyi aynı sıra ile yapma,
  • • Benzer sözcükleri peşi sıra tekrarlama,
  • • Eşyaları sürekli bir kontrolde tutma hali ve değersiz şeyleri biriktirme şeklindedir.
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedenleri ve Tedavi Süreci Hakkında

Obsesif kompulsif bozukluğu nedenleri ilişkin kesin veriler olmamakla birlikte genetik aktarım yolu ile geçmiş olması, erken çocukluk dönemi travmaları, hormon yapısı gibi bazı nedenler hastalık gelişimini sağlayabilir. Bu tür bozukluklar çocuktan beri süre gelebileceği gibi ileri yaş dönemlerinde de açığa çıkabilir. Hasta izlemi ve belirtiler göz önünde bulundurularak uzman psikolog tarafından tanılanacak obsesif kompulsif bozukluğun tedavisine ilişkin iki ayrı metot bulunur. Hastaların tedavi süreci ilaçla yürütülebilir. Hangi ilacın ne doz ve sıklıkta kullanılacağı tümüyle hekimin belirleyeceği tedavi prosedürü için geçerlidir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Bilişsel davranış terapisi uygulaması da OKB hastalarında sıklıkla kullanılan tedavi yöntemidir. Davranışa sebep olan bilişsel bozulmanın tespiti ve değiştirilmesine yönelik seanslar yapılır. İlaçla normale döndürülmeye çalışılan seratonin hormonu, bilişsel davranış terapileri ile de hastanın Kompulsiyon geliştirdiği ve onun için başa çıkılması zor düşüncelerinin gerçeklik algısı ile değiştirilmesi hedefine odaklanılır. Bazı ileri seviye hastalarda bu iki yöntem birlikte kullanıldığı halde iyileşme sağlanamayabilir.

Elektrokonvulsif terapi yöntemi olan elektroşok tedavisi ve beyin cerrahisi uygulanabilir. Nörotransmitterlerin beyinde salınımını sağlayan ve nöbetler oluşturan elektro şok yöntemi sonrasında hastalar iyileşme gösterir. Akra psikoloji olarak profesyonel psikologlarımız OKB hastalarına en uygun ve çözümsel yöntemle danışma hizmeti veriyor.