Bize Ulaşın
Motivasyon Eksikliği - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Motivasyon Eksikliği - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Motivasyon Eksikliği

Motivasyon Eksikliği - akrapsikoloji.com
image

Motivasyon Eksikliği

Bir işi yapmaya yönelik duyulan istek olarak tanımlanan motivasyon durumu, her yaşta insan için başarıya ulaşma yolunda belirleyici bir etkendir. Okul ya da kariyer alanında hedeflenen seviyeye ulaşmak için sahip olunması gereken motivasyon durumu farklı bir profilde yaşama karşı da geliştirilmesi gereken isteklilik halidir.

Motivasyon eksiliği oluşmasına bireyin kendisinden ya da çevresinden kaynaklı birçok sebep olabilir. Bireylerin neye karşı istek duygularında azalma yaşadığı, hedefleri ve hedeflere ulaşma yolunda izledikleri seyir, olumlu ve olumsuz tetikleyicilerin varlıkları motivasyonu arttıran veya azaltan faktörlerden bazılarıdır. Üretkenlik ve beraberinde başarı yeterli motivasyonun sağlandığı durumlarda kaçınılmazdır.

Aksi halde giderek artan ve kişinin kendini yetersiz hissetmesi durumunu beraberinde getiren başaramama, ne yaparsam yapayım olmuyor duygusu oluşmaktadır. Bireyin hayatına sirayet edebilme potansiyeli olan motivasyon eksikliği durumunun terapi ya da ilaç tedavileri ile zamanında giderilmesi önemlidir. Davranışsal apati olarak da tanımlanan içsel motivasyonun hangi alanlarda ne oranda yaşandığı ve beynin bu yönde işleyişine ilişkin geliştirilen tedavi metotları ile motivasyonu tam ve hedeflerine ulaşarak başarı sağlayan bireyler olmak mümkün.

Motivasyon Eksikliği Nedenleri

Motivasyon Eksikliği Nedenleri

Motivasyon eksikliğine ilişkin süreklilik durumu önemli bir kriterdir. Bireyin hangi alanlarda, hangi zamanlarda ve ne kadar süre ile motive olamadığı akabinde karşılaştığı somut durumlar ve duygu durumlarının analizi uzman psikolog tarafından yapılmalıdır. Ani gelişen ya da kronik hale gelen motivasyon yetersizlikleri yaşanabilir.

Kronik hale gelen motivasyon azlığı depresyon ve depresyonla ilişkili psikolojik durumlardan kaynaklanabilir. Ani gelişen motivasyon yetersizlikleri ise daha çok doğru hedef koyma, ile ilişkilidir. Bireyin kendini tanıması, hedefini belirlerken belli temel kriterleri kendi özelinde ve sosyal, kültürel, maddi olarak farklı çerçevelerde değerlendirerek belirlemesi gerekir.

Bireyin kendi kendine ya da ailesinden, çevresinden kaynaklı baskılarla üst bir hedefe kanalize olarak yüksek beklentileri karşılama durumunun yaratacağı stres ya da böyle bir hedefe ulaşamama durumu motivasyon eksikliği doğurabilir. Kaygı, ön yargı, beklenti durumlarına eşlik eden stres varlığı motivasyon eksikliğinin başlıca nedenleri arasında sayılabilir.

Motivasyon Eksikliğini Gidermek İçin Neler Yapılabilir?

Motivasyon eksikliği yaşayan bireyin özel durumu çözüme ulaşma yolunda belirleyici bir etkendir. Hayat motivasyonu eksik bir danışanla yapılacak çalışma ile, öğrenci ya da ergen grubun sahip olduğu motivasyon yetersizliği üzerine çalışmak ya da öz motivasyon çalışmaları farklı süreçlerdir.

Motivasyon Eksikliği için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Psikolojik danışmanlık almak sureti ile yönetilebilecek süreçlere ilave olarak, danışanın çevresinden göreceği takdir, önemsendiği hissetmek, her koşulda sevildiği bilmesi ve anlaması, farklı aktivitelerle öz değerlerini keşfetmesi ve iletişim becerilerini geliştirmesi gibi birçok basmakta motivasyon tamamlayıcılar geliştirilebilir.

Akra danışmanlık olarak danışanın doğru çözümlemesini yapmak ve gereksinim duyduğu motivasyon alanını saptadıktan sonra; sorunun nedenlerine inerek derinlemesine çözüm bulacak psikolojik danışmanlık süreci yönetmekteyiz. Bilişsel ve klinik psikoloji dallarında incelenebilen ve doğru sürdürüldüğü takdirde giderilebilen motivasyon eksikliği sorunlarınızın çözümüne ilişkin sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.