Bize Ulaşın
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

  • Anasayfa
  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi - akrapsikoloji.com
Kısa Süreli çözüm Odaklı Terapi

Kısa Süreli çözüm Odaklı Terapi

Yakın zaman kurumları olarak ele alınabilecek kuramlardan biri olan ve 1980 yıllarında Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg tarafından geliştirilen kısa süreli çözüm odaklı terapi kuramının en önemli özelliği gelecek zamana odaklanarak çözüm bulma süreci yürütmesidir. Terapiler genel olarak erken çocukluk dönemi başta olmak üzere bireylerin güncel sorunlarının kökenini geçmişte arama, sorunun kaynağını geçmişte bulma orada çözme eğilimi gösterir.

Geçmiş ve şu an üzerine duygu, inanış ve davranış değişimi yapma konusunda cesaret ve başa çıkma metotları üzerinde işler. Ancak kısa süreli çözüm odaklı terapi geçmişle ilgilenmez. Bugünün de değerlendirmez. Terapi kuramı geleceğe, sorunun çözülme ihtimaline odaklanır. Odak noktasının değişimi kuramın en farklı yönüdür.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Nasıl Uygulanır?

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Nasıl Uygulanır?

Problemin yapıcı bir şekilde yeniden düzenlenmesi, terapistin iyimser yapısı ile potansiyelini en üst düzeye çıkartma yolunda danışana farklı tekniklerle terapi uygulanır. Terapi birçok basamakta uygulanan ondan fazla teröpatik teknikleri içerisinde barındırır. Soru sorma tekniği beraberinde mucize sorusu, derecelendirme sorusu, ileriye dönük sorular gibi detaylarda işlenir.

Problemi normalleştirmek, dışa vurumsal, örüntüleri kıran bir teknikte ilerlemek terapide mümkündür. Danışanlara bazı görevler verilebilir. Çift seanslarında senaryolar üzerinden davranış geliştirmeleri istenebileceği gibi, kestirme görevlerinde tahmin üzerinden düşünmelerine olanak sağlamaları gibi farklı aşamalarda terapi uygulaması bireysel ya da çift uygulamaları olarak yapılabilir. Kısa süreli çözüm odaklı terapi çözüm odaklı hipnoz uygulamasının da yapılabilir, bu sayede danışana problem çözme becerilerinin telkin edilir.

Geleneksel Terapiden Ayrışan Yanlar

Kısa süreli çözüm odaklı terapide en önemli olan geçmiş ve bugünle değil gelecek üzerine çalışmasıdır. Bu zamansal farklılık terapisinin tüm bileşenlerini aşırı iyimser bir şekilde değiştirir. Değişimin sürekli olan ve kolay olduğuna yapılan vurgu, her sorunun çok ciddi nedenlere dayanmayabileceği, yüzeysel ve kısa süreli müdahalelerin daha etkili olduğu inancı, patoloji değerlendirmesinin yapılmaması, farkındalık oluşturmak gibi bir amacı olmaması gibi keskin çizgilerle geleneksel terapiden ayrılan yönler bulunur.

Kısa Süreli çözüm Odaklı Terapisi için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Kısa süreli çözüm odaklı terapide danışanın güçlü yanlarına ve bunların problem çözmek için kullanılmasına odaklanılır. Mümkün ve kolay değişim hedefleri üzerine çalışılır ve istisnai durumlar dışında hedefleri danışanlar belirler. Çözüm üzerine problemi gerekçe ve nedenleri ile analiz etmek ve bunları bilmenin önemli olmadığı kuramı temelinde gelecekte problemin çözülme ihtimali üzerine odaklanılır.

Çözüm odaklı terapilerde bireysel çalışma yapılabildiği gibi aile danışmanlığı şeklinde daha kapsamlı terapi uygulamaları da mümkündür. Akra Psikoloji kadrosu, psikoterapistlerinin hem klasik hem modern terapi anlayışını benimsemiş kolektif yapısı ve deneyimleri ile her danışanına özel hizmet verir. Ruh sağlığı konusunda çözüm aranacak doğru adres Akra Psikoloji, danışana en uygun ve gereksinimi nezdinde terapi seçeneklerini uygulama sürecini başarı ile sonuçlandırır.