Bize Ulaşın
Kaygı Bozuklukları - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Kaygı Bozuklukları - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Kaygı Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları - akrapsikoloji.com
Kaygı Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları

Stres ve korku birleşiminden oluşan bir duygu durumu olan kaygı, bedensel ve psikolojik olarak kişileri olumsuz etkileyen bir faktördür. Kaygı oluşumu gerçekten var olan ya da var olduğu varsayılan tehlike durumlarda aktive olur ve kaygı bozukluğu yaratarak kişilerin günlük yaşantılarında sorunlar yaşamasına nedendir. Anksiyete olarakta bilinen kaygı durumu, endişe ile korku karışımı güçlü bir duygudur.

Bireyler bu duygu geliştiğinde ve baş etme zorlandıklarında psikolog desteğine ihtiyaç duyarlar. Kaygı bozuklukları, tedavi edilebilen zihinsel sağlık sorunları arasında yer alır. Genetik sebepler, travmatik olaylar, sağlık sorunları, beyinde gelişen nöral ileti sorunları, yaşam içerinde deneyimlenen ve olumsuz sonuçlar doğuran durumlar gibi birçok faktör, kaygı oluşmasına neden olabilir. Her yaştan birey kaygı bozukluğu yaşayabilir.

Kaygı Bozukluğu Tanı Verileri

Kaygı Bozukluğu Tanı Verileri

Kaygı, endişe, korku, evham gibi kavramlar günlük hayatta sıklıkla kullanılan hatta yaşanması muhtemel durumlardan gün içinde defaten ya da daha az sıklıkta bu duyguları yaşar. Duygular negatif ya da pozitif olmasından bağımsız olarak yaşanması son derece normal, yaşanması da gerekir. Ancak duyguları yönetmek, kontrol altında tutmak önemlidir.

Aksi halde hayatı, ilişkileri, zihinsel ve ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkisi altına alır. Kaygı bozuklukları olan kişiler gerçek hayatlarında yaşadıkları olaylarla ilgili engelleyemedikleri endişe duygusu yaşarlar. Kendi kontrolleri altına alamadıkları tüm çevresel faktörlerden olumsuz çıkarım yaparak aşırı ve ölçüsü olmayan bir endişe hali yaşarlar. Düşünsel olarak negatif bakış açısı ile genelleme ve yorum yapmak eğilimdedir. Zihni sürekli olabilecek en kötü senaryoyu yaşama ihtimali üzerine çalışır.

Kaygı Bozukluğu Belirtileri

Kişide kaygı bozuklukları olduğunun tanısının alınması için boş zihin ya da düşünceleri yoğunlaştırmada zorlanma, üzüntü ve kaygı durumunun gündelik hayatta tekrarı, çabuk yorulma, uyku bozukluğu, huzurluk ve heyecan duygularının yoğunluğu, kas gerginliği, üzüntüyle başa çıkmanın zor olduğu fikri ve hafif uyarılara karşı aşırı tepki verme eğilimi belirtilerini en az altı aylık süre içerisinde gösteriyor olması gerekir.

Kaygı Bozuklukları için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Kaygı durumunun beden üzerinde fiziksel etkileri de mevcuttur. Titreme hali, gergin kaslardan kaynaklı özellikle sırt ve omuzlarda ağrı oluşumu, nefes almada ve yutmada güçlük, kulak çınlaması, uyuşma hissi, baş dönmesi, idrar kaçırma gibi belirtiler hastalığın tanılanmasında ayırt edici özelliktedir.

Kaygı Bozukluğu Tedavi

Psikoterapi, kaygı bozuklukları tedavisi için en etkili yöntemdir. Bilişsel davranışçı terapi başta olmak üzere farklı terapi kuramları ile danışanla çalışılabilir. Akra Psikoloji olarak psikolojik kuramlara ve gelişmelere hakim, saha deneyimi fazla olan, terapi becerileri gelişmiş profesyonel psikologlarımız ile danışanlarımıza hizmet veriruz.

Psikolojik hastalığa doğru uzman desteği oldukça önemlidir. Zaman kaybı ve hastalıkların ilerlemesinin önüne geçmek için başvurulan psikoloğun alanında yetkin olması gerekir. Kaygı bozukluğu, diğer ruhsal hastalıklar gibi tedavi edilebilir. Kaygı bozukluğu, kişilerin yaşadıklarını fark etmedikleri ya da kabul etmedikleri hastalıklar arasındadır. Ailenin ve çevrenin kişiye tedavi olması yönünde vereceği destek tanı ve tedavi süreci için önemlidir.