Bize Ulaşın
İletişim Problemleri - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - İletişim Problemleri - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

İletişim Problemleri

İletişim Problemleri - akrapsikoloji.com
image

İletişim Problemleri

Her birimiz hayat akışı içerisinde aile içinde, iş ya da sosyal çevremizde hatta günlük tempoda hiç tanımadığımız kişilerle etkileşim halindeyiz. Bu etkileşimin duygu veya düşünceleri aktardığı, bilgi paylaşımı yaptığı sözlü ya da sözsüz gerçekleşen süreci iletişim temeline dayanmaktadır. İletişim problemleri, kendimizi doğru ifade edemediğimiz ya da karşı tarafın bizi ifade ettiğimiz şekliyle algılayamaması durumunda gerçekleşir.

İletişim, bir etkileşimdir ancak bireyin kendi öz varlığı ve kimliği ile kurduğu iletişim nazarında dış dünyaya yansır ve karşılık bulur. Ne istediği bilen, öz güven sahibi, duygu ve düşünceleri belli etik ve erdem temelleri dahilinde özgürce ifade edebilmek geliştirilebilen bir iletişim becerisinin ürünüdür.

İletişim Nedir?

İletişim Nedir?

İletişim klasik tanımı bir yana bizlerin dünyayı anlama ve kendimizi anlatma becerimizdir. Anne karnında ki varlığımız itibari ile algılamaya başladığımız dünyayı bebeklik ve çocuk dönemini takiben tüm hayat sürecimizde anlamak, kendimizi ifade etmek ve etkileşimlerimizi doğru yönetebilmek adına iletişim temeli üzerine kurarız.

Zaman zaman kullandığımız iletişim dile çevremizle olan etkileşimimizde hatalar oluşmasına sebep olur. Duygu ve düşüncelerimizi ifade etme şeklimizden kaynaklı karşılıklı gelişen iletişim hataları aile ya da iş hayatımızı etkileyecek boyuta gelmeden uygun danışmanlık almak sureti ile gidermemiz gerekir. Özellikle ikili ilişkilerde ve aile içinde tarafların kendilerini ifade ederken kullandıkları dil, karşı tarafın anlamaya yönelik bakış açısının davranışa yansıma şekli ciddi iletişim problemleri ortaya çıkarabilir.

İletişim Engelleri Nelerdir?

Kişisel gelişimin maruz kaldığı çocukluk travmaları başta olmak üzere, ilişkiye bakış açısı, kendini ifade etme becerisinde yetersizlik, ön yargılar, baskın olma, hep haklı çıkma istediği, geçmişi güne taşıma ve suçlama eğilimi, yüksek beklenti ve karşı tarafı değiştirmeye yönelik davranışlar, küçümsemek, küsmek, konuşmamak, çözüm yerine konunun üstünü örtmeye çalışmak ve karşıdaki kişi yerine düşünmek, beyin okumak başlıca iletişim engelleri olarak sayılabilir.

İletişim Problemleri için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Birçok kişi iletişime engel davranışlarının farkında olmadığı gibi çoğu kişi de bu davranışları kabullenmek ya da değiştirmek istemez. Bunun altta yatan birçok farklı psikolojik sebebi olabilir ve bulmak, düzelmesini ve geliştirilmesini sağlamak uzman psikoloğun görevidir. İletişim problemleri temel nedeni kişinin öz benliği ve geçmişi ile ilişkili olabileceği gibi zamanla farklı nedenler dolayısı ile kendine oluşturduğu koruma kalkanları ile de ilişkili olabilir.

Etkili İletişim Temel Gereksinimleri

Etkili iletişimin temel gereksinimleri sadece psikolojinin değil aynı zamanda sosyolojinin de konusudur. Birçok disiplin iletişim konusunda kendi başlığı altında değerlendirir. Ancak iletişim temelinde öz saygı, duygu ve düşüncelerini tanıma ile onları en doğru şekilde ifade edebilme gereksinimi duyar. Zaman zaman toplumsal, sosyo-kültürel baskılar ifade şekline direk etki eder.

Bu durum kişinin hayatı boyunca devam edecek ve eşinden, çocuklarına, iş arkadaşlarından ortak alanı paylaşmak durumunda kaldığı ancak tanımadığı insanlara kadar sirayet edecek iletişim kopukluğu oluşturur. Bireyin yaşadığı iletişim problemleri neler tespit etmek ve uygun metotlar kullanarak sağlıklı iletişim becerileri geliştirmesine yardımcı olmak için Akra danışmanlık olarak uzman yaklaşımları benimsemekteyiz.