Bize Ulaşın
EMDR Terapisi - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - EMDR Terapisi - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

EMDR Terapisi

EMDR Terapisi - akrapsikoloji.com
EMDR Terapisi

EMDR Terapisi

EMDR terapisi, göz hareketi ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelir. Bu yaklaşım son derece güçlü bir yaklaşımdır. EMDR terapisi farklı hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde sıklıkla kullanılır.

EMDR Gelişimi Nasıldır?

EMDR Gelişimi Nasıldır?

EMDR ilk kez 1987 yılında geliştirilmiştir. Dr. Francine Shapiro, göz hareketlerinin bir takım rahatsız edici düşüncelerinin etkisini azalttığını tesadüfen bulmuştur. Dr. Shapiro bu yöntemi ilk olarak travma yaşayan kişiler üzerinde denedi. Ardından ise başarıya ulaşan çalışmasını yayınladı.

Bu aşamadan sonra EMDR farklı terapistlerin de katılımı ile hızlı bir şekilde gelişmiştir. Günümüzde EMDR terapisi, farklı tanı alan durumlarda bütüncül bir terapi olarak kullanılır.

EMDR teorisi, Adaptif Bilgi İşleme Modeline dayandırılır. Buna göre beyin, fizyolojik bir temeli bulunan sistem sayesinde kendisine gönderilen yeni deneyimleri işleyerek bunları işlevsel hale getirmektedir. Bu sebeple duyum, düşünce, duygu, imge, ses, koku tarzı bilgiler işlenerek, ilişki anı ağlarına bağlanır ve burada bütünleşir. Bu şekilde deneyim ile ilgili öğrenme sağlanmış olur. Öğrenilen bilgiler ileride kullanılmak üzere depolanır.

EMDR Etkileri Nelerdir?

Travmatik durumların yaşanması halinde sistemde bozulmalar meydana gelir. Yani bu durumda yeni bir bilgi işlenemez ve anı ağına entegrasyonu sağlanmaz. Deneyimin anlamlı bir hal alması için anı ağlarında yer alan işlevsel bilgilerde bağlantı meydana gelmez. Bu durumda akıl sağlığına uygun sonuçların çıkarılması mümkün olmaz. Böylece öğrenmenin gerçekleşmesi de mümkün olmaz. Bu sebeple yaşanan olaylar izole kalan anıları tetiklediği zaman kişi o anının bir bölümünü ya da tamamını yaşıyor gibi durumdan etkilenir.

EMDR Terapisi için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

EMDR, olumsuz duygu ve düşüncelerin, birtakım rahatsızlıkların, kişilik ve davranış özelliklerinin arkasında izole olarak depolanan anıların bulunduğunu ifade eder. EMDR terapisi izole anıların işlenmesine yardımcı olan bir terapi yöntemidir.

EMDR Terapisi Uygulaması

EMDR terapisi toplamda 8 aşamadan meydana gelir. Bunun yanında 3 yönlü bir uygulamadır. Geçmiş, şimdi ve gelecek üzerinde çalışılır. Burada amaç, geçmişte yaşanan anıların tekrardan işlenmesinin sağlanmasıdır. Semptomların tedavi edilmesi, kişilerin ileride yaşayacağı benzer problemlerde olumlu davranış geliştirmesini sağlar.

Öncelikle semptomların kaynağını oluşturan anılar ile ileri dönemdeki hedeflerin belirlenmesi sağlanarak tedavi için plan oluşturulur. Danışan, terapi ile ilgili bilgilendirilir. Öncelikle danışanların hedef anılarının resmi ile bunların negatif inançları ile danışanın bedeninde yaşanan değişimleri hissetmesi sağlanır. Sonrasında kişinin zihni serbest bırakılır. Kişi zihninden geçenlerin farkına varır.

Birtakım yöntemlerden sonra pozitif duyguların pekiştirilmesi amacı ile bir takım set uygulamaları gerçekleştirilir. Beden tarama ile kişi bedenini tarar ve rahatsızlık veren duyumların tekrardan işlenmesi sağlanır.

EMDR terapisi kısa süreli terapiler grubunda yer alan bir yöntemdir. Ancak bu terapinin süresi kişilerin yaşam tarzları, yaşadıkları travmalar ve travmaların etkisine göre değişiklik gösterir. EMDR pek çok uluslararası sağlık örgütü tarafından etkili bulunan bir yöntemdir. Akra psikoloji olarak EMDR terapisi ile ilgili sizlere yardımcı oluyoruz.