Bize Ulaşın
Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT) - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT) - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

  • Anasayfa
  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT) - akrapsikoloji.com
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel davranışçı terapi, insan duygu ve davranışlarını bilişsel düzeyde incelerken modellerden yararlanan bir psikoterapi türüdür. Ruh sağlığı bozuklukların tedavisine ilişkin başlı başına bir yöntem olduğu gibi faklı metotlarla birlikte uygulanabilir. Bilişsel davranışçı terapi uygulamaları (BDT) sadece ruhsal hastalıklarda değil günlük hayatın stres getiri sonucu kaçınma eğilimi gösterilen durumların sorun olma eğiliminden çıkması yönünde kişinin kendisi ile çalışma yapmasıdır.

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) 1960’lı yıllarda oluşturulan bir psikososyal müdahale kuramıdır. Şimdiki zamana odaklanarak bilişsel bozulmalara uğrayan davranış kökenlerinin tespiti ve telkinler yöntemi ile iyileştirilmesi hedef alınır. Terapist ve danışanın aktif katılımı ile yürütülen süreç ortalama 10 seanslık görüşmelerle başarılı sonuçları ulaştırılabilir. Aaron T. Beck ve Albert Ellis kuramın kurucu isimleri olarak literatüre geçmiş olmakla beraber bilişsel davranışçı yaklaşım 1980’li yıllardan sonra atılım göstermiş, psikoterapi alanı içerisinde gelişimi hızlanmıştır.

Uzman psikologun refakatinde doğru metotla çözümlenen ruhsal hastalıklar içinde BDT yönteminde seanslar başka metotlara göre daha az olabilir. Bilişsel davranışçı terapide asıl olan, duruma hâkim profesyonel psikolog ile çalışmaktır. Korku gibi duyguları yönetme, yenme ve başa çıkma becerileri geliştirirken uzmanın becerileri oldukça önemli ve belirleyicidir.

Danışanların başvurdukları konuların belli olması ya da terapist ile sorun tespiti yapılmasının yanı sıra hangi tür terapinin uygun olacağına profesyonel psikoterapist karar verir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) bilişsel bozulmaları değiştirmeye odaklı yaklaşımı ile hemen her alanda etkili sonuçlar verir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Neleri İçerir?

Bilişsel Davranışçı Terapi Neleri İçerir?

Terapi yöntemlerinin ortak özelliği bireysel ve gruplar halinde uygulanabiliyor olmasıdır. Danışanın ihtiyacına yönelik doğru metot uzman psikolog tarafından belirlenir. Bilişsel davranışçı terapi uygulaması için danışan kendi konusunu belirlemiş olarak başvurabilir ya dapsikoloğu ile çalışma yaparak hangi konuda terapiye ihtiyacı olduğunu keşfedebilir.

Başa çıkma becerisi kazanma ya da geliştirme, ruh sağlığı hakkında bilgi edinme, stres yönetimi, teknik öğrenmek ve uygulamak gibi daha gündelik, kısa vadede gelişen ve herhangi patolojik temeli olmayan durumlar üzerinde çalışılabilir. Bilişsel davranışçı terapi aynı zamanda şizofreni, depresyon, anksiyete, uyku ve yeme bozuklukları, madde bağımlılığı, obsesif kompulsif ve bipolar bozukluklar üzerine çalışılan bir alandır.

Terapide Bireysel Telkinlerin Önemi

Ruhsal problemlerin kaynağı genel olarak, erken çocuk dönemi sorunsalları, travmalar, yanlış inanışlar, duygu ve düşünceler üzerinde yerleşik bilinçli ya da bilinçaltında oluşturulan yargılar ile davranışlara tezahür etmesidir. Kişinin farkındalık durumu terapi etkisi için önemlidir. Kendi ile barışan ve başa çıkma becerileri gelişmiş bireyler olma yolunda seanslar yürütülür. Bilişsel davranışçı terapi (BTD) de tek taraflı bir etkileşim söz konusu değildir.

Uzman psikoterapist teknik bilgileri deneyimleri doğrultusunda danışana rehberlik ederken, danışanın istek ve azim sahibi olması, verilen görevleri yerine getirmesi önemlidir. İnsancıl ve sevgi dili kullanmak aynı zamanda doğru telkinleri gün içinde tekrarlamak, terapi sürecini doğrudan olumlu etkileyecek ve danışan üzerinde kalıcı iyileşme sağlayacak metotlardan biridir. Doğru telkin ile değişen biliş yapısının hayata pozitif yansımaları, telkinleri günlük rutinlere eklemek için iyi bir neden olacaktır.

Zihinsel Süreç Ele Alınarak Kalıcı İyileşme Sağlanır

Terapi yöntemleri, her biri kendi özelinde farklı kuramların ışığında metodolojilerini geliştirmekle beraber bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı bireylerin negatif duygu, düşünce ve inançlarından kaynaklı hayatlarına tezahür eden aksaklıkların giderilmesine ilişkin zihin seviyesinde çalışma yapılarak temel davranışın değiştirilmesi sürecine odaklanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Zihinsel süreçlerin değerlendirilmesi ve temel inançların gelişimleri ile nedenleri üzerinde yoğunlaşılarak çözümlenmesi terapi seanslarında uzmanın profesyonel yöntemleri ile mümkündür. Teorik bilgilerin varlığı yanında pratik tecrübesi çok ve saha deneyimi kuvvetli psikologlar süreci çok daha başarılı sonuçlara vardırarak yönetir.

BDT Etki Alanları

Psikoloji alanı insanın olduğu her yerde ve bazen disiplinler arası çalışır. Terapi ihtiyacı her zaman belirgin bir neden sonrası ortaya çıkmaz. Bazen kişilerin içinde yaşadıkları küçük huzursuzluklar, stres yönetiminde zorlanmalar ya da değişim gereksinimi bilişsel davranışçı terapi (BDT) uygulaması için yeterli bir sebep olabilir.

Ancak depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, panik atak, travmalar gibi belirgin sorunlar üzerine çalışılabilir. Terapi, yelpazesi geniş bir ruhsal farkındalık ve iyileşme yöntemidir. BDT uygulamaları bazen sadece öz saygı kazanımı gibi daha içsel konular üzerine de odaklanabilir. Danışan ihtiyacı doğrultusunda farklı konulara evrilebilecek dinamik bir süreçtir.

Temel İlkeler

Bilişsel davranışçı terapi uygulanması için psikoloğa başvuran danışanlar için davranışın biliş düzeyinde tezahüründen yola çıkarak; pekiştirilen davranışlar, içe bakış, gözlemlenebilen ve ölçülebilen davranışlar, uyarıcılar, fobiler, alışkanlıklar ve refleks davranışlar temel ilkelerinde davranışçı model değerlendirilir. Terapi aktif seyir izler, psikoloğun yönlendirmeleri önemlidir, kısıtlı bir zaman dilimde yapılandırılan seanslarda temel ve ara inançlar ile durum otomatik duygu ve düşünceler üzerinde kişinin zihninde bir yolculuğa çıkılır.

Akra Psikoloji profesyonel kadrosu, bilişsel davranışçı terapi uygulayıcı uzman psikologları ile danışan memnuniyeti üst sınırda bir hizmet sunar. Psikolog kadromuz gerek diploma ve sertifikaları ile gerek saha deneyimleri pratik tecrübeleri ile psikolojinin dünyadaki gelişimi yakından takip eden güncel yapıları ile danışanlarını karşılar. Bu konuda sizlere yardımcı olur.

BDT Uygulamaları ve Sonuçları

Bilişsel davranışçı terapi uygulamaları danışan ile ön görüşme, ilk seans tanıma ve sorun tespiti ve ileri seanslarda çözüme yönelik metot uygulamaları ile yürütülür. Danışanın ihtiyaç duyduğu seans sayı ve sıklığı kendi özelinde belirlenir. Ani gelişen atak durumları gibi istisnai durumlarda uzman, seans periyodunu öne alabilir, değiştirilebilir. Bilişsel bozulmaların giderilmesi ve başa çıkma becerilerin kazandırılması esasında, telkin sistemi ile şimdiki zamana odaklı bir çalışma yapılır.

Genel olarak 8 -10 seans yürütülen süreç sonunda danışanlar başvurdukları sorunları aşmış olurlar. Psikoterapilerin sonuçları, yayınlanan raporlar ve somut verilerin yanı sıra saha gözlemleri ile de tespit edilmek suretiyle oldukça başarılır. Akra Psikoloji profesyonel psikologları ile tüm kuramlardaki terapi süreçlerini başarı ile yürütüyor ve danışanlarımıza ihtiyaç duydukları her konuda hizmet veriyoruz.