Bize Ulaşın
Aile içi iletişim Sorunları - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Aile içi iletişim Sorunları - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Aile içi iletişim Sorunları

  • Anasayfa
  • Aile içi iletişim Sorunları
Aile içi iletişim Sorunları - akrapsikoloji.com
image

Aile İçi İletişim Sorunları

Kişiler arasında ki duygusal ve düşünsel bağın oluşturulduğu temel davranış biçimi sözlü ya da sözsüz iletişim üzerine kuruludur. Toplumun en temel birimi olan aile içerisinde bireylerin, iletişim gereksinimlerini doğru kurulmalı, aksi durumda aile içi iletişim sorunları yaşanması muhtemeldir. Bireylerin aile içinde ki rolleri nazarında karşı tarafa duygu ve düşüncelerini doğru aktarabilmesi, karşılıklı anlayış, empati gibi temel iletişim becerilerini doğru kurmaları oldukça önemlidir.

Bilgi ve haber içerikleri gibi genel; hisler, beklentiler gibi öznel her türlü paylaşımın yapılabiliyor olmasının oluşturduğu zemin her aile ferdine, güven başta olmak üzere birçok bireysel kazanım sağlar. Aksi durumlarda iletişimde kopukluklar yaşanması ve bunun davranışlara yansıması kaçınılmazdır.

Aile İçi İletişimin Sağlıklı Kurulması

Aile İçi İletişimin Sağlıklı Kurulması

Bireylerin içinde bulunduğu toplum dâhilinde üstlendikleri roller beraberinde kendilerini ifade etme konusunda bazı kısıtlamalar hatta dayatmalar getirebilmekte. Oysa ki her birey kendi özelinde bağımsız ve özgür kişilik yapısıyla tüm duygu ve düşüncelerini temel değerler baz alınarak rahatça ifade edebilmelidir.

İster yetişkinler arasında olsun ister ebeveyn ve çocuklar arasında olsun uygun demokratik ortam sağlanarak her türlü görüşe açık bir bakış açısı ve anlamaya odaklı iletişim eğilimi ile aile içi iletişim sorunları önüne geçilebilir. Sağlıklı iletişim sadece aile içinde değil hayatın her alanında bireylerin dünya ile bağlantılarını güvenli, özgür, kendinden emin ve mutlu bir şekilde kurmalarına olanak verir. Sağlıklı iletişim her zaman mümkün olmadığı gibi sürdürülebilir olmadığı durumlarda profesyonel bir danışmandan destek almak ve aksaklık yaşanan alanın tespiti ve geliştirilmesini sağlamak doğal ve sağlıklı bir süreçtir.

Aile İçi İletişimde Olmaması Gerekenler

İletişim, başlı başına bireylerin kendi içlerinde çalışmaları gereken bir alandır. Aile içinde, arkadaş ve iş çevresinde, günlük hayat akışında sürekli tanıdık tanımadık birçok kişiyle yaşanan akış içinde kendini doğru ifade etmek çok kıymetlidir. Aile özelinde ise kişilerin en rahat aynı zamanda en güvende hissettikleri alanda duygu ve düşünceleri ifade edebiliyor olmaları kişisel gelişimleri başta olmak üzere çok alanda belirleyici etki gösterir.

Aile İçi İletişim Sorunları için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Aile içi iletişim sorunları temelinde yargılama, geçmiş hataları güne taşıma, küsme, empati yapmama, sabır göstermeme ve ön yargılı olma, genelleme ve kıyaslama yapmak, yaşanan problemleri çözmek yerine sürekli üzerini örtme davranışı sergileme, sürekli bir beklenti sahibi olmak, karşı tarafı değiştirmeye çalışmak gibi davranışlar bulunur.

Psikolojinin birçok alt dalı içerisinde aile psikoloji üzerinde çalışan, aile içi iletişim sorunları ve çözümlerine yönelik hem teorik hem de pratik bilgiye profesyonel seviyede hâkim Akra psikoloji olarak, danışanlarımıza yardımcı olmak temel hedefimizdir. Akra psikolojik danışmanlık olarak, danışanların bireysel ya da aileleri ile başvurmaları halinde kendilerine uygun bir planlama dahilinde destek programlarımızı oluşturmakta ve uygun psikolojik teknikler ile başvurularına sebep sorunlarını gidermeleri yolunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz.