Bize Ulaşın
Aile Dizimi Terapisi - Akra Psikolojik Danışmanlık
akrapsikoloji.com - Aile Dizimi Terapisi - akrapsikoloji - Akra Psikolojik Danışmanlık

Aile Dizimi Terapisi

Aile Dizimi Terapisi - akrapsikoloji.com
Aile Dizimi Terapisi

Aile Dizimi Terapisi

Terapi kavramı hayatımızda var olan bir kavram olmakla birlikte psikolojide ki karşılığı profesyonel bir psikolog eşliğinde, bilimsel yöntemler kullanılarak kendinizle ilgili bilinçli olarak ifade ettiğiniz duygu, düşünce, inanç gibi verilerin yanı sıra bilinçaltında var olan ve hayat akışında blokajlara sebep olan yerleşik fikir ve hislerin farkına vararak hayatı duygusal ve işlevsel olarak daha iyi sürdürülebilir hale getirmek üzere paylaşımlarda bulunmaktır.

Aile dizilimi terapisi, aile bireyleri ile aramızda olan görünmez bağların hayatımızdaki olumsuz yansımasını ortadan kaldırmak için kullanılan bir terapi yöntemidir. Terapi uygulamaları uzman psikolog eşliğinde bireysel ya da çoklu katılımlı olabileceği gibi danışanın ihtiyacı doğrultusunda farklı bilimsel yöntem uygulamaları ile yürütülen bir süreçtir.

Aile Dizimi Nedir?

Aile Dizimi Nedir?

Aile dizimi kavramı ülkemizde son yıllarda daha popüler bir kavram olsa da Alman kökenli ve 35 yıldır dünya da uygulanan bir grup terapi yöntemidir. Aile dizimi temel ilkesi, kişinin atalarından miras taşıdığı görünmez bağların hayatında tezahüründen kaynaklı yaşadığı aksaklıkların, aile soy ağacı oluşturarak kişi ve onlara ilişkin duygu, davranış, anı gibi unsurların incelenmesi üzerinedir. Uzman psikoloğun yönlendirmesi ile sorun tespiti ve giderilmesine ilişkin çıkılan aile sistemi yolculuğudur.

Aile dizimi kavramında soy ağacında yer alan baskın ya da dışlanmış karakterlerin genetik olarak ileri nesillerde tezahürü ve kendini hatırlatma çabası içinde olması örneklendirilir. Atalarımızdan genetik olarak miras kalan duygu ve düşünceler, davranış biçimleri hatta tekrar eden hayatlar söz konusudur. Psikolog, aile soy ağacındaki olumsuz bağları gidermek, bir anlamda kişiyi kendini yeniden keşfettirerek hayatında sürekli tekrarlayan olumsuzluklardan sıyrılmasını sağlamak üzerine uygulanan terapidir.

Aile Dizimi Yöntemi Çalışma Konuları

Aile dizimi terapisi kişinin kendi karmik bağlarının tespiti ve kendini yeniden keşfetmesi için çıkacağı bir yolculuktur. Aile içi ilişkiler bu terapinin genel konu başlığıdır. Bunun yanı sıra hastalıklar ve depresyon, kariyer alanı, evlat edinme, kadın-erkek ilişkileri, para ilişkisi gibi konu başlıkları da aile dizimi terapisinde ele alınabilir.

Aile Dizimi Terapisi için Akra Psikoloji'yi arayınız: 0531 785 76 90

Hayatın akışında işlevsel bozukluklar ve duygusal tıkanmalar aile dizimi terapisi uygulamasında değerlendirilir. Kişinin kendini keşfi, ata mirası bilinç dışı davranış, duygu ve inanışların hayatın her alanına negatif yansımasının fark edilmesi ve yapılması gerekenler hakkında psikoloğun üstlendiği kolaylaştırıcı olma görevi ile kişinin hayatı ve kendini yeniden anlamlandırma sürecidir.

Aile Sisteminin Hayatı Şekillendirme Üzerinde Etkisi

Sosyal bir varlık olan insanın en temel yapı olan aile içerisinde ki dinamikler neticesinde gelişmesi, hayatına yön vermesi söz konudur. Aile sistemi içinde yaşayan her birey geleceğe genetik aktarımlarda bulunur. Aynı şu kişi gibi benzetmeleri ya da hep benzer tıkanmalarla karşılaşılması atalardan sirayet eden ortak bağ sonucudur. Aile dizimi terapisi ile kişinin olumsuz bağlanmalarını, ilişkisel ve kadersel aktarımlarını keşfetmesi ve bunların kendi hayatına engel teşkil etmeyecek hale getirmesi sürecinde kendinin farkında olmasına hizmet eden Akra Psikoloji olarak aile dizimi terapisinin başarılı uygulayıcılarından biriyiz.